A.RF.I.

  • Asbestsanering – tunnel Hallepoort

    Asbestverwijdering in verband met de renovatie van de tunnel Hallepoort gelegen op de kleine ceintuur (Brussel). Verwijdering van: 5.600m² van muurbekledingen in asbest-cement. Aangezien het wegverkeer volkomen onderbroken zijn de tijd van de uitvoering van de werken, moest de tussenkomst snel gebeuren. Ze werden verwezenlijkt in alleen maar 2 weken.

  • Asbestverwijdering – Modelwijk (Laken)

    Asbestsanering van een gebouw in de Modelwijk, in verband met de volledige renovatie van het gebouw. Asbestverwijdering: 1500 lopende meters asbest bevattende warmte-isolatie in de trechters, 10.000m² van zwarte lijm en 500m² gevelbekleding in asbest-cement.

  • Asbestverwijdering – NBB

    Asbestverwijdering van de hoofdzetel van de Nationale Bank van België op een oppervlakte van 10.000m² (4 verdiepingen). Asbestverwijdering van de gevels, vloeren en plafonds: flocage, tegels in vinyl type ‘Floorflex’ en zwarte lijm. Werkzaamheden uitgevoerd in verband met een progressieve renovatie van het gebouw per verdiep, met een plaats nog bezet op de andere verdiepingen. […]