Welkom bij ART Eiffage !

Wij helpen u graag bij het realiseren van uw bouwdromen.

« ART is een algemene bouwonderneming met meer dan 25 jaar ervaring in allerlei renovatieprojecten.

Onze activiteit ontwikkelt zich in drie multidisciplinaire en complementaire departementen. Onze teams schikken zich naar elke specifieke behoefte. Bij ons komen mensen op de eerste plaats en wordt er met respect en openheid naar onze klanten gecommuniceerd.

Of u nu uw woning van boven tot onder wenst te renoveren, uit te breiden, te verbeteren, te saneren of gewoon op te frissen: wij hebben beslist een oplossing voor u. Onze medewerkers zijn er om ú te plezieren, om de droom van ú als klant te realiseren. »

Patrice Van de Velde – Directeur van ART Eiffage

ART Eiffage binnen de Eiffage Groep

Wij maken deel uit van de firma Valens, ontstaan in januari 2006 uit de fusie van NV Maurice Delens en Van Rymenant. Valens maakt integraal deel uit van de Belgische holding Eiffage Benelux, die op haar beurt behoort tot de Franse groep Eiffage, de Europese leider in de bouw.

Eén van de sterke punten van de afdeling ART is, dat zij haar werkmethoden heeft kunnen aanpassen om enerzijds concurrerend te blijven, terwijl zij anderzijds deel uitmaakt van de groep Eiffage, die haar sterkte en stabiliteit garandeert.

Wij behoren tot een grote groep, waarvan wij de sterkte genieten, maar tegelijkertijd blijven wij een bedrijf op mensenmaat, dat klaar staat om u te helpen. Wij zijn deskundigen op het gebied van de bouw in België.

Eenvoud, rust

Dankzij onze uitgebreide ervaring kunnen wij onze activiteiten diversifiëren, zodat wij onze particuliere en zakelijke klanten een professioneel en gepersonaliseerd antwoord kunnen bieden. Hoewel we genieten van complexe projecten en graag uitdagingen aangaan, staat werken met ons synoniem voor eenvoud en rust. Wij nemen de leiding van uw bouwplaats op ons en begeleiden en coördineren de verschillende werkzaamheden.

Onze waarden

Voorbeeldgedrag

Bij ART en Eiffage is voorbeeldgedrag de basis van het respect voor anderen. Zo krijgen de waarden van de groep concreet vorm. We kunnen anderen niet opleggen wat we zelf niet doen. We handelen altijd deontologisch en gewetensvol. We leven de regels strikt na, ongeacht de omstandigheden.

Verantwoordelijkheid

Bij ART en Eiffage is iedereen, ongeacht haar of zijn niveau, een ambassadeur van de groep, met een plichtsbesef voor de mensen en middelen die hem of haar zijn toevertrouwd. Door het geven van verantwoordelijkheid wordt autonomie gevrijwaard, beslissen en zin voor initiatief worden aangemoedigd tot op de werkvloer.

Scherpzinnigheid

Bij ART en Eiffage werken betekent dat je de zaken op een heldere en diepgaande manier analyseert en verwoordt, steeds bewust van je capaciteiten maar ook van je limieten. Pas dan kunnen we risico’s correct inschatten en de nodige middelen inzetten. Deze scherpzinnigheid zal ervoor zorgen dat we onze doelstellingen halen en onze afspraken kunnen nakomen.

Durf en doorzetting

Bij ART en Eiffage werken betekent je enthousiast inzetten voor projecten, volhardend en strijdlustig, maar zonder hardnekkigheid en met de nodige veerkracht om problemen aan te pakken en te overwinnen. Het betekent ook moedig leiderschap weten te tonen aan je collega’s.

Vertrouwen

Bij ART en Eiffage geniet elke werknemer het vertrouwen en de steun van zijn leidinggevenden, ook als het moeilijk gaat. We treden steeds eensgezind naar buiten, en nooit ten koste van anderen. Vertrouwen is een teken van erkenning, de lijm die ons bindt en bijdraagt tot de ontwikkeling en groei van iedere medewerker. Vertrouwen is ook het kernwoord in de relatie die Valens met haar stakeholders heeft, wat bijdraagt tot langdurige samenwerkingen.

Transparantie

Bij ART en Eiffage zijn de uitdagingen bekend. Iedereen weet wat er van hem of haar verwacht wordt en wat zij van anderen mogen verwachten. Vertrouwen vereist transparantie. De informatie die we verstrekken moet betrouwbaar en volledig zijn. Ze moet onmiddellijk worden doorgegeven. Verzwijgen of vervalsen van informatie is niet toegelaten. Iedereen is verantwoordelijk voor de gevolgen van haar of zijn handelen. Zich vergissen is toegelaten, enkel de herhaalde vergissing maakt het tot een fout.

Sponsoring

Een steuntje nodig?
Wij sponsoren u!

Bij ART et VALENS helpen we anderen. Inderdaad, we besteden een deel van onze omzet aan goede doelen en we stellen ook onze vaardigheden beschikbaar. Dat kan bijvoorbeeld een jurist, een vakman of materiaal zijn.

Momenteel steunen we reeds de vzw Le Pivot, de vzw La Chataigneraie, de vzw Bike4Kivu, de vzw Escalpade, de vzw Les avions de Sébastien, de vzw Bike your future… Ben jij nu aan de beurt?

Opgelet: Valens steunt geen verenigingen in het kader van de werkingskosten of de bezoldiging van hun personeel, noch steunen wij sportclubs.

Zet uw project zich in voor een sociaal, maatschappelijk of pedagogisch doel? Wilt u een aanvraag indienen voor sponsoring?

Gelieve dan dit formulier in te vullen en op te sturen naar contact.valens@eiffage.com