A.RF.I

SPECIALISTEN IN VEELEISENDE DOMEINEN

Ons erkend departement A.RF.I. (Asbest, Brandwerendheid, Akoestische en Thermische Isolatie) beschikt over een uitgebreide knowhow op drie specifieke werkterreinen.

Asbestverwijdering

Renovatiewerken bestaan vaak uit de veilige verwijdering van asbestmaterialen. Deze materialen zijn gevaarlijk en moeten worden verwijderd volgens strikte gezondheids-, veiligheids- en milieuvoorschriften. Als erkend bedrijf beschikken wij over de knowhow om met deze schadelijke materialen om te gaan, van het verkrijgen van milieuvergunningen tot het afvalbeheer.

Wij bestuderen elk project zorgvuldig om het aanwezige asbest op een economisch en technisch verantwoorde manier te behandelen (volledige verwijdering, inkapseling of omkapseling). Wij herleiden het risico van besmetting tot nul door middel van passende collectieve beschermingssystemen (markering, couveusezakmethode, hermetisch afgesloten zone). Wij zorgen er eveneens voor dat het afval op een milieuvriendelijke manier wordt behandeld.

Akoestische en Thermische Isolatie

Gezien de huidige bezorgdheid over comfort en energiebesparing is isolatie een belangrijk aandachtspunt in de bouw- en renovatiesector. Onze gespecialiseerde teams zorgen voor duurzame oplossingen die de vereiste uitvoering mogelijk maken.
Bij de keuze van materialen en uitvoeringsmethoden van thermische en akoestische isolatie houden wij altijd rekening met alle aspecten van het project: thermische, technische, economische en milieueigenschappen, …

Activiteitsgebieden: akoestische isolatie van uw kantoren, studio’s, discotheken, woningen, …

Brandwerendheid

A.RF.I. beschikt over de technische know-how om de noodzakelijke bescherming qua brandwerendheid van bouwelementen te garanderen. Dit is een technische en complexe materie die meerdere vaardigheden en bewezen ervaring vereist, met name vanwege het wettelijk kader dat moet worden gerespecteerd: regionale en federale wetgeving, Belgische en Europese normen, certificeringen, enz.
Op dit gebied bieden wij u geavanceerde expertise, te beginnen met een grondige analyse van de beperkingen en uitdagingen van elke bouwplaats teneinde u een globale en relevante oplossing aan te bieden die wordt uitgevoerd door onze specialisten